©2014-2019, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ TÚ
Địa chỉ: đường Trần Phú, ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng
Điện thoại: - Fax: